Кои сме ние?

Центърът  за професионално обучение (ЦПО) към Съюза за стопанска инициатива е един от най-активните в сферата на подготовката на кадри посредством организиране на безплатни и платени курсове и обучения, извънкласни инициативи и дейности.

Ние сме лицензирани за провеждане и удостоверяване на професионално обучение и квалификационни курсове по над 30 професии и специалности.

Центърът разполага с модерни учебни зали, разположени на  няколко ключови точки в София, което позволява гъвкавост и максимално удовлетворяване потребностите на курсистите от гледна точка на локациите и комфорта на учебния процес.

За 2013 г.  ние си поставихме за цел да разширим визията си за развитието на човешкия потенциал и чрез изграждане на мрежа с други неправителствени организации и структури, в и извън страната, да предложим широк набор от обучения и курсове.

През 2014 г. фокусa на Центъра ще бъде подпомагане на млади предприемачи и специалисти да релизират своите бизнес  начинания посредством обучение и консултиране; организиране на международни проекти и инициативи.

 Центърът за професиионално обучение цели да:

  • създава компетентни специалисти, които да отговарят на съвременните стандарти за квалификация
  • организира и осъществява съответстващо на европейските стандарти обучение и тренинги
  • да участва в организирането на международни, национални и регионални мероприятия, свързани с популяризиране постиженията на съвременното образование
  • да подпомага компаниите в усилията им да покриват международни стандарти
  • да предоставя услуги, съвет и подкрепа по всички въпроси, свързани с кариерното  развитие